• Project Water Urbanism

    Arkitektskolen Aarhus og foreningen Kolindsunds Venner entrerede i efteråret 2011 i et samarbejde omkring et undervisningsforløb med arbejdstitlen Water Urbanism under ledelse af den amerikanske professor, Kelly Shannon.
  • Kolindsunds Venner

    Kolindsunds Venner er en græsrodsorganisation, der har til formål at genetablere søen Kolindsund i hele dens oprindelige størrelse og få området udlagt som rekreativt område til gavn for hele regionen Djursland.
  • Klimatilpasningsprojekt

    Kolindsunds Venner har præsenteret en komplet Klimatilpasningsplan for Grenaa By og Havn, Kolindbro og Ryomgård nedre bydel med hjælp af arkitekt Jens Wærum og med ekspertbistand fra Danmarks Meteorlogiske Institut.