• Vandkvalitet

  Kvælstof

  Kvælstofudvaskningen til Kattegat via Grenaa'en er høj. Sammenligneligt er indholdet af nitrat pr. liter vand på 6 mg. i Grenaa'en, medens Gudenåsystemet kan nøjes med at udlede 2,4 mg. pr. l.

  En af årsagerne hertil er at en stor del af nedbørsområdet består af sandjorder, hvor udvaskningen af kvælstof er høj. Samtidigt dyrkes der på Djursland store mængder rækkeafgrøder som Kartofler, gulerødder, majs og roer, der udnytter kvælstoffet dårligt på grund af de åbne jorder.

  En anden årsag er den kunstigt afdrænede sø. Kvælstof omsættes i vådområder til luftformigt kvælstof, og uden andre forholdsregler end søen Kolindsund, vil kvælstofbelastningen via Grenaa'en reduceres til ca. 3 mg. pr. liter.

 • Vandkemien i Grenå’en målt ved havnen på måleStation 060030

  Års gns. af konc.Vand L/s.BI5 mg/lCOD mg/lTotal-N Mg/l.NO3-N mg/l.NH4-N mg/l.Total-P µg/l.Ortho-P µg/l.
  198249212,027,85,94,50,27202104
  198341901,921,35,94,70,26194101
  198438261,625,75,84,90,16172103
  198548571,724,15,84,80,25196110
  198639051,820,05,44,50,22188103
  198735811,625,15,74,60,2218091
  198842633,522,66,05,00,1314683
  198931151,415,45,44,80,1214993
  199026821,719,36,35,50,1613990
  199122281,36,35,30,1210567
  199224531,36,05,40,088752
  199320061,66,05,40,1210556
  199440532,16,04,90,1511160
  199534171,85,95,00,1210655
  199628142,25,84,90,109656
  199731472,05,24,30,148841
 • Vandkemien i Grenå’en målt ved havnen på måleStation 060030 udtrykt i tons pr. år.

  Årlig stoftransportVand 10E6 m3/årBI5 T/årCOD T/årTotal-N T/årN03-N T/årNH4-N T/årTotal-P T/årOrtho-P T/år
  1982155,2319 444393671644,531,715,8
  1983132,1271305380663035,426,613,3
  1984120,7198329073561921,621,112,3
  1985153,2264384590775442,529,916,2
  1986123,1225262369256929,923,712,9
  1987112,9174303264752525,220,210,4
  1988134,4264 332283770821,220,711,2
  198998,2139155554348512,814,88,9
  199084,6136 170456949514,211,87,4
  199170,3874283838,97,34,7
  199277,4974764276,96,84,1
  199363,3993963528,66,83,6
  1994127,826681464420,615,18,0
  1995107,819466055413,711,76,0
  199688,719452144412,58,65,1
  199799,219452943214,28,84,2