• Kolindsunds Venner

  Kolindsunds Venner er en interesseforening, der blev stiftet d. 16. marts 1999. Vi har til formål, at få søen Kolindsund gendannet i videst mulige omfang og få området udlagt som rekreativt område til gavn for hele Djursland.

  Vi søger at finde løsningsforslag, der kan vinde gehør blandt både landbruget i Kolindsund og offentlige mydigheder gennem lobbyarbejde, dokumentering af de faktiske tilstande, debatter, planforlsag og opstilling af financieringsmodeller.

 •  

  Vi vil målrettet afsøge fonde og naturgenopretningspuljer under EU for at finde tilstrækkelige midler til at få sundbønderne frivilligt til at gå ind i projektet.

  Formand: Jesper Nielsen, mail: frodonifinger@gmail.com
  Kassérer: Thøger Pauli, mail: tp@123zone.dk
  Viceformand: Anni Simonsen, mail: anni@annisimonsen.dk
  Sekretær: Sally Salminen, mail: saisa@saisa.dk
  Bestyrelsesmedlem: Erik Bjørn Olsen, mail: ebogmt@gmail.com