Kolindsunds Venner fremlægger nyt og banebrydende klimatilpasningsprojekt for Grenaa By!

 • Kolindsunds Venner fremlægger visionært projekt, der forener en række fordele for klima, miljø og natur.

  Det handler ikke længere om, at vi skal beskytte os mod noget, der kan ske en gang langt ude i fremtiden. Vi skal skærme os fra naturfænomener, der kan ramme byen allerede næste vinter. Truslen er reel og nutidig. Det illustreres for eksempel i projektrapporten, hvoraf det fremgår, at var orkanen Bodil gået i land blot seks timer senere 5. december 2013, havde vandstanden ved Grenaa Havn ikke været 1,65 meter over daglig vande, men hele 2,10 m. Det ville have resulteret i flere hundrede oversvømmede huse.

  Sådan motiverer formanden for Kolindsunds Venner, Jesper Nielsen, et klimatilpasningsprojekt, som foreningen har udarbejdet i samarbejde med arkitekt Jens Wærum og med ekspertbistand fra Danmarks Meteorologiske Institut.

  Projektet vil beskytte Grenaa by, Kolindbro og Ryomgård nedre bydel mod følgerne af orkaner og ekstremregn ind i det næste århundrede. Det imødekommer kravet om, at alle kommuner i Danmark indenfor de næste fem år skal fremlægge klimatilpasningsplaner for alle udsatte byområder, og projektet illustrerer gennem en række scenarier forskellige muligheder herfor. Fælles for disse er, at Kolindsund indgår som bufferzone for vandmasserne fra oplandet og regnvandskloakkerne i Grenaa, når regnen falder massivt, eller når sluseportene må lukke Grenåen af i op til to døgn.

   

 • Norddjurs Kommune har endnu ikke fremlagt klimatilpasningsplaner for Grenaa by. Med sit bud på konkret handling i denne kontekst vil Kolindsunds Venner inspirere kommunen til at gå helhjertet ind i bestræbelserne på at gendanne Kolindsund som Jyllands største sø.

  En klimatilpasningsplan vil under alle omstændigheder skulle omfatte baglandet vest for Grenaa, og Kolindsund er den eneste realistiske mulighed for en bufferzone stor nok til at rumme de op mod 800.000 m3 vand fra oplandet, fortæller Jesper Nielsen.

  I projektet er anvendt ny og intelligent teknologi, der både er simpel, billig og funktionel. Grenaa Havns store visionsprojekt frem til 2030 er inddraget, og projektet bygger på skuldrene af dette, fordi Grenaa Havn vil stå i første linje, når det kommer til klimatilpasning.

  Projektet er gennemført på vegne af foreningen Kolindsunds Venner. Alle korttillæg er fremstillet med hjælp fra Miljøministeriets hjemmeside for Klimatilpasning: Miljoegis.mim.dk. Danmarks Meteorologiske Institut ved oceanograf Jacob W. Nielsen har bidraget med faglig ekspertise, herunder udarbejdet historiske vandstandsmålinger og grafer. Alle tegninger af sluserne og det tredimensionelle kort over Kolindsund er udført af arkitekt Jens Wærum.

  Yderligere oplysninger: Jesper Nielsen, telefon 31619733.