• Project Water Urbanism

    Arkitektskolen Aarhus og foreningen Kolindsunds Venner entrerede i efteråret 2011 i et samarbejde omkring et undervisningsforløb med arbejdstitlen Water Urbanism under ledelse af den amerikanske professor, Kelly Shannon.
    Professor Kelly Shannon medbragte et hold på ni færdigt uddannede arkitektstuderende fra Katholieke Universiteit Leuven, der skulle bruge Kolindsund som case for deres afgangseksamen.

    Projektet skulle tage udgangspunkt i reetableringen af Kolindsund som sø, hvor Kolindsund skulle bruges som case gennem hele forløbet. Samarbejdet udmundede i en række foredrag, blandt andet et stort offentligt foredrag af Kjeld Hansen og slutteligt i en offentlig udstilling først fire uger i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, dernæst en mindre i 6 uger på Rådhuset i Ebeltoft.

    En gennemgang af projektet fra både K.U. Leuven og Arkitektskolen Aarhus studerende kan læses herunder.

    Det færdige projekt fra K.U. Leuven er udkommet i form af bogen ”Kolindsund Ribbon – Constructing New Urban Natures in Denmark” og kan downloades her.