• Kolindsund

  C.

  Carlsen, C. 1861: Om Grenaa Havn, Aa og Kolindsund: Indberetning til Indenrigsministeriet.
  Grenaa 16 s.

  F.

  Flou, Brita, Kjær, Børge & Thorndahl, Jytte: Kolindsund : Et stykke Djursland fortæller danmarkshistorie
  - Grenaa bogtryk,(P.S. Johnsen) 1980, 213 s. 

  H.

  Hansen, Finn 1969: Kolindsund - En landbrugsgeografisk analyse. Geografisk Institut.
  - Aarhus Universitet 1969. 71 s.

  Hedeselskabet, 1979: Der er 23 gårde i det indvundne Kolindsund.
  - Hedeselskabets tidskrift 100(1979).

  Hedeselskabet, 1983: Undersøgelse af afvandingsforholdene i og omkring Kolindsund. 
  - Hedeselskabet 1983.

  Hedeselskabet, 1984: Supplerende tekniske undersøgelser i og ved Kolindsund. 
  - Hedeselskabet 1984.

  Højbjerg:
  Rundt om Kolindsund. På ture i tiden
  - Markedsføringsgruppen, 1992 Pjece 48 s.

  Hørfarter, Rita, Christensen, Kurt B. & Schiønning Andersen, Søren: Kolindsund: projektrapport 
  - Miljølære. - Århus universitet, 1992-1993

  K.

  Kjær, Børge: Kolindsund på Djursland.
  - Tidsskrift BYGD, nr. 2, 13. årgang 1982. 32 s.

  Korkman, Tor-Erik: Beskrivelser af Kilder og væld i Kolindsund.
  - Århus Amt 1981. 

  Korkman, Tor-Erik: En hydrologisk- hydrokemisk undersøgelse af det kunstigt afvandede Kolindsund.
  - Århus Universitet 1981. Det Naturvidenskabelige Fakultet 48 s.

  Kroier Rikke, 1996: Kolindsund. Scenarieanalyse og planforslag for Kolindsund på Djursland

  L.

  Landarbejderforbundet i Danmark, 1927: Kolindsund 1923-26. En Redegørelse med Kolindsunddommene.

  Landbrugsministeriet: Betænkning angående forholdene ved Kolindsund. København 1934:
  - Afgivet d. 28. Oktober 1933 af det af Landbrugsministeriet d. 11. Marts 1933 nedsatte Udvalg

  M.

  Mejnicke, Karl: En rejse på Djurs.
  - Særtryk af Ryomgaard Realskoles årsskrift. København 1979.

  Mielby, Susie: Kortlægning af geologiske forhold og salt grundvand i Kolindsund/Grenå området.
  - Århus kommune, 1983.

 •  

  N.

  Nielsen, J. A., 1978: Grenaa og Kolindsund: omkring udtørringen i 1870'erne.
  - Grenaa, Holms Bogtryk/Offset. 43 s.

  P.

  Pedersen, Erik Lund & Sørensen, Per Høgh 1981:
  Placering af ferie- og fritidsbebyggelse ved Kolindsund: program og registrering.
  Aarhus Arkitektskole, Aarhus 67 s.

  Pedersen, Stig Asbjørn Schack & Petersen, Kaj Strand: Djurslands Geologi
  Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelse, 1997

  Pumpelaget Kolindsund: Vedtægt for pumpelaget Kolindsund. 1935. revideret 1993 og 1994

  Pumpelaget Kolindsund: Årsberetning 1992, regnskab 1992, driftsbudget 1993, driftsbudget 1994. Marts 1993.

  Pumpelaget Kolindsund: Årsberetning. Pumpelaget Kolindsund 1993- 1996.

  S.

  Skov- og Naturstyrelsen: Kommuneatlas Grenå.
  - Miljøministeriet, Skov- og naturstyrelsen, 1995.

  V.

  Vester-Pedersen, 1988: Forslag til ændring af partfordeling i Kolindsund.
  - Advokatfirmaet Vester-Pedersen, Grenå 1988.

  Å.

  Aarhus Amt, 1995a: Fortegnelse og beskrivelse over pumpelaget Kolindsunds tilhørende anlæg.
  - Aarhus Amt, 1995

  Aarhus Amt, 1996a: Regulativ for Kolindsund landkanaler og Grenåen.
  - Aarhus Amt, 1996.

  Aarhus Amt, 1996b: Notat om Kolindsund.
  - Aarhus Amt, 1996.

  Aarhus Amt, 1996c: Parter i Kolindsund.
  - Aarhus Amt, 1996.

  Århus Amt, Natur og Miljø: Miljøtilstanden i Grenåens Vandsystem, 1994 - Fysiske forhold - Smådyrsfauna - Fiskefauna.
  - Århus Amt 1995.

  Århus Amt, Natur og Miljø, 1998: Debatoplæg Vandmiljøplan II - genopretning af vådområder i Århus Amt.

  Århus Amt, Natur og Miljø: Miljøtilstanden i Grenåens Vandsystem, 1999 - Fysiske forhold - Smådyrsfauna - Fiskefauna.
  - Århus Amt december 2000.

  Aarhus kommune: Udnyttelse af Kolindsunds Kilder.
  - Aarhus kommune 1982.